Vợ Mà Không Sợ Thì Còn Sợ Gì – Quang Lam

Published on March 31, 2020

Vợ Mà Không Sợ Thì Còn Sợ Gì – Quang Lam
Dùng từ sợ vợ vừa thú vị, vừa phản ánh đúng thực tế, mình nghĩ nhiều người còn cảm thấy tự hào khi bản thân được cho là người sợ vợ. Không biết các anh chồng khác thế nào, còn mình không hề xấu hổ khi sợ vợ.
Trần Thanh Sơn