Video PCC 600131 Lakeside Residences Toronto – Quang Lam TV

Published on November 4, 2018

Video PCC 600131 Lakeside Residences Toronto – Quang Lam TV
Lakeside Residences Toronto
Toronto’s premiere waterfront developments – Lakeside Residences.
Một dự án mới gồm bảy Building sẽ được đặt tại 215 Lake Shore Blvd Đông (The Old FedEx Building). Với tầm nhìn ra bờ sông và thành phố, bạn có thể đi bộ đến tất cả mọi thứ Toronto (Union Station, Loblaws, St Lawrence Market, Toronto’s Waterfront, Sherbourne Common, George Brown College & More…).
Amenities
Children`s Play Area
Party Room
Lounge
Games Room
Sauna & Steam Rooms
Fitness Center
Rooftop Barbecue Terrace
Deposit Structure
$5,000 on Signing
Balance to 5% in 30 Days
5% in 180 Days
5% in 365 Days
5% in 720 Days
1% on Occupancy

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111
Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV