Video CW30007 Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý bốn năm 2018 P2 – Quang Lam TV

Published on February 12, 2019

Video CW30007 Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý bốn năm 2018 P2 – Quang Lam TV
Tin Tức Bất Động Sản

Tóm tắt thị trường bất động sản quý bốn năm 2018.(Phần 2)

Trong phần thứ nhất, Quang Lam tóm tắt thị trường Bất Động sản Toronto, hôm nay Quang Lâm tiếp tục những khu vực còn lại

Trong tổng số 5,191 giao dịch Bất Động Sản trong quý bốn, năm 2018 Khu vực Toronto dẫn đầu với 3,728 giao dịch với giá trung bình $598,664
• Khu vực Toronto West 855 giao dịch với giá trung bình $491,489
• Khu vực Toronto Central với 2,319 giao dịch với giá trung bình $677,956
• Khu vực Toronto East với 554 giao dịch với giá trung bình $432,160

Khu vực Peel với 654 giao dịch với giá trung bình $424,860
• Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $372,575 với 105 giao dịch.
• Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $434,445 với 548 giao dich.
• Giá nhà trung bình trong thành phố Caledon là $662,000 với 1 giao dich.

Khu vực York với 453 giao dịch với giá trung bình $498,198
• Giá trung bình của thành phố Markham là $497,763 với 170 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $455,949 với 104 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $545,887 với 141 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $428,630 với 23 giao dịch

Khu vực Halton với 222 giao dịch với giá trung bình $510,946
• Giá trung bình của thành phố Burlington là $437,624 với 90 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $442,300 với 3 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $447,988 với 41 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $617,608 với 88 giao dịch

Khu vực Durham với 117 giao dịch với giá trung bình $383,872
• Giá trung bình của thành phố Ajax là $363,089 với 18 giao dịch
• Giá trung bình của thành phố Oshawa là $260,400 với 10 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $418,181 với 39 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $442,169 với 24 giao dịch

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản quý bốn, năm 2018

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.