Video CW30006 Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý bốn năm 2018 P1 – Quang Lam TV

Published on February 12, 2019

Video CW30006 Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý bốn năm 2018 P1 – Quang Lam TV
Tin Tức Bất Động Sản
Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý bốn năm 2018. (Phần 1)
Chào mừng quý vị đến với bản tin tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý bốn năm 2018.

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto quý bốn, năm 2018 có tổng số 5,191 giao dịch giảm 9.9 phần trăm so với quý bốn, năm 2017 có 5,760 giao dịch.
Giá căn hộ trung bình trong quý bốn, năm 2018 là $558,728 tăng 8.3 phần trăm so với quý bốn năm 2017 với giá trung bình là $516,086
Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong quý bốn 2018 là 7,272 giảm 11.2 phần trăm so với 8,186 đơn vị của quý bốn, năm 2017.
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng vùng được chia như sau:
• Halton Region có 222 giao dich với giá trung bình $510,946 tăng so với quý bốn năm 2017 có 202 giao dich với giá $461,200
• Peel Region có 654 giao dich với giá trung bình $424,860 tăng so với quý bốn năm 2017 có 767 giao dich với giá $389,446
• City of Toronto có 3,728 giao dich với giá trung bình $598,664. Số giao dich so với quý bốn năm 2017 có 4,188 giao dich, tuy nhiên giá trung bình tăng từ $549,927
• York Region có 453 giao dich với giá trung bình $498,198 tăng so với quý bốn năm 2017 có 482 giao dich với giá $481,307
• Durham Region có 117 giao dich với giá trung bình $383,872 tăng so với quý bốn năm 2017 có 108 giao dich với giá $381,893
• Những vùng khác có 17 giao dich với giá trung bình $391,265 tăng so với quý bốn năm 2017 có 13 giao dich với giá $343,069

Tổng số giao dịch mua bán căn hộ chung cư được chia theo từng vùng như sau:
• Halton Region chiếm 4.0 phần trăm
• Peel Region chiếm 13.0 phần trăm
• City of Toronto chiếm 72.0 phần trăm
• York Region chiếm 9.0 phần trăm
• Durham Region chiếm 2.0 phần trăm

Tổng số giao dịch mua bán căn hộ chung cư được chia theo dạng phòng ngủ như sau:
• Bachelor chiếm 2.0 phần trăm
• Một Phòng Ngủ chiếm 21.0 phần trăm
• Một Phòng Ngủ + Den chiếm 24.0 phần trăm
• Hai Phòng Ngủ chiếm 32.0 phần trăm
• Hai Phòng Ngủ + Den chiếm 14.0 phần trăm
• Ba Phòng Ngủ chiếm 7.0 phần trăm

Tỷ lệ căn hộ chung cư trống chia theo từng vùng như sau:
• Halton Region chiếm 0.6 phần trăm
• Peel Region chiếm 1.0 phần trăm
• City of Toronto chiếm 0.7 phần trăm
• York Region chiếm 0.8 phần trăm
• Durham Region chiếm 1.1 phần trăm

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản quý bốn, năm 2018 phần thứ nhất
Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn lai quý vị trong bản tin phần thứ hai