Vì sao nhiều nhà vùng Toronto được đăng bảng bán với giá chỉ $1.

Published on May 31, 2021

Team Quagn Lam – Vì sao nhiều nhà vùng Toronto được đăng bảng bán với giá chỉ $1..
Một xu hướng mới xuất hiện trên thị trường địa ốc vùng Đại Đô thị Toronto là chuyên viên môi giới đăng bảng bán nhà chỉ với giá $1. Xu hướng này đã khiến một số người mua thắc mắc.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: Thoi Moi
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.