Từ ngày 26 tháng 3 người từ nước ngoài về Canada bắt buộc phải tự cách ly 14 ngày – Quang Lam

Published on March 26, 2020

Từ ngày 26 tháng 3 người từ nước ngoài về Canada bắt buộc phải tự cách ly 14 ngày – Quang Lam
Tính từ nửa đêm 25/3, sáng 26/3/2020, tất cả khách từ nước ngoài về Canada phải tự cách ly bắt buộc trong 14 ngày, theo các biện pháp mới được ban hành căn cứ trên Đạo luật Cách ly kiểm dịch liên bang.
Sáng thứ Tư 25/3, bộ trưởng y tế Patty Hajdu nói với Thượng viện rằng tất cả những người từ nước ngoài về, ngoại trừ “người lao động thiết yếu” sẽ có nghĩa vụ pháp lý phải tự cách ly khi tới Canada để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.