Trung Cộng Sẽ Không Tránh Khỏi Bị Trừng Trị Sau Đại Dịch Virus Vũ Hán – Quang Lam

Published on April 13, 2020

Trung Cộng Sẽ Không Tránh Khỏi Bị Trừng Trị Sau Đại Dịch Virus Vũ Hán – Quang Lam
Dịch virus corona xuất phát từ Vũ Hán sẽ mang đến cho toàn thể loài người tổn thất to lớn kinh hoàng như một đại chiến thế giới. Kể từ sau thế chiến thứ 2, không có cuộc chiến tranh nào, không có dịch bệnh nào, và không có cuộc khủng khoảng kinh tế nào lại có thể làm cả thế giới bị tê liệt như dịch virus Vũ Hán năm 2020.
Nguyễn Ngọc Chu