TRREB điều chỉnh dự báo năm 2021 trong khi doanh số bán nhà tháng 6 có xu hướng giảm.

Published on July 9, 2021

Team Quang Lam – TRREB điều chỉnh dự báo năm 2021 trong khi doanh số bán nhà tháng 6 có xu hướng giảm.
theo dữ liệu thị trường mới được TRREB công bố trong một bản tin ngày 6 tháng 7, trong thang 6 có tổng số 11,106 đơn vị được giao dich trong Khu vực GTA, tăng 28.5% so với tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, trên cơ sở từng tháng, doanh số bán hàng có xu hướng thấp hơn trong tháng 6. Trong tháng 5, TRREB báo cáo có tổng số 11,951 đơn vị giao dịch
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: www.livabl.com
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.