Toronto Cho Hoãn Đóng Thuế Nhà Đất Tiền Nước Và Dọn Rác 60 Ngày – Quang Lam

Published on March 24, 2020

Toronto Cho Hoãn Đóng Thuế Nhà Đất, Tiền Nước Và Dọn Rác 60 Ngày – Quang Lam
Để giúp người dân Toronto vượt qua những khó khăn trong đợt dịch coronavirus, Thị trưởng John Tory công bố thời gian ân hạn cho nhiều dịch vụ tiện ích công cộng của thành phố.
Thời gian ân hạn 60 ngày có hiệu lực cho các khoản đóng thuế nhà đất (property tax), trả tiền nước và dọn rác cho tất cả mọi cư dân và doanh nghiệp ở thành phố Toronto, cho các hóa đơn có ngày tính từ 16/3/2020