Tóm Tắt Thị Trường Thương Mại Quý Ba Năm 2020 – Team Quang Lam

Published on December 17, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Thương Mại Quý Ba Năm 2020 – Team Quang Lam
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, trong quý ba năm 2020 có tổng số 7,184,790 square feet được cho thuê, tăng 14.3% so với quý ba năm 2019 là 6,286,400 square feet
Tổng số diện tích được chia ra như sau:
• Thị trường công nghiệp có 5.77 triệu square feet so với 4.47 triệu square feet quý ba năm 2019
• Thi trường thương mại bán lẽ có 0.76 triệu square feet so với 0.71 triệu square feet quý ba năm 2019
• Thị trường văn phòng có 0.65 triệu square feet so với 1.1 triệu square feet quý ba năm 2019
Theo thống kê, giá cho thuê trung bình trong quý ba năm 2020 cho thương mại/bán lẻ giảm, trong khi đó thị trường công nghiệp không thay đổi nhiều và văn phòng đều tăng so với quý ba năm 2019
Giá cho thuê trung bình trong quý ba năm 2020 được chia như sau:
• Thị trường công nghiệp cho thuê với giá trung bình $10.33 cho mỗi square foot so với quý ba năm 2019 la $10.40
• Thị trường thương mại bán lẽ giảm xuống còn $19.51 trong quý ba năm 2020 từ $26.44 cho mỗi square foot trong quý ba năm 2019
• Thị trường văn phòng giá cho thuê là $19.50 so với $13.30 cho mỗi square foot cùng thời kì năm ngoái
Tổng số 259 đơn vị được giao dịch trong quý ba năm 2020, giảm so với quý ba năm 2019 là 368 đơn vị.
• Thị trường công nghiệp giảm từ 148 đơn vị xuống còn 93 đơn vị.
• Thị trường thương mại/bán lẻ giảm từ 140 đơn vị xuống còn 114 đơn vị.
• Thị trường văn phòng giảm từ 80 đơn vị xuống còn 52 đơn vị.
Giá bán trung bình mỗi square foot như sau:
• Giá bán trung bình cho thi trường công nghiệp $228.48 cho một square foot tăng từ $150.68
• Thị trường thương mại bán lẻ giam tu $163.27 cho một square foot so voi $218.92
• Thị trường văn phòng $417.08 cho một square foot tăng so với cùng thời kì năm ngoái là $262.69
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%