Tóm tắt thị trường lao động, lãi suất ngân hàng và bất động Sản tháng bảy năm 2020 – Quang Lam

Published on August 17, 2020

Tóm tắt thị trường lao động, lãi suất ngân hàng và bất động Sản tháng bảy năm 2020 – Quang Lam
Thị trường lao động của Canada tăng thêm 419,000 việc làm trong tháng trước, khi nhiều mảng của nền kinh tế được phép tái hoạt động, theo báo cáo của cơ quan Thống kê Canada hôm thứ Sáu 7/8/2020, vượt qua nửa chặng đường khôi phục tổn thất nặng nề khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.
Lãi suất cơ bản ở mức 2.45 phần trăm. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.09 phần trăm, cho 3 năm trung bình là 3.79 phần trăm, và cho 5 năm trung bình là 4.94 phần trăm.
• Nhà độc lập trong tháng bay, năm 2020 giá bán trung bình $1,154,356 tang 16.0 phần trăm
• Nhà Semi giá trung bình $915,451 tăng 16.1 phần trăm
• Townhouse giá trung bình $733,775 tăng 11.1 phần trăm
• Condo giá bán trung bình $635,778 tang 8.8 phần trăm so với tháng bảy , năm 2019