Tóm tắt thị trường Condo Quý 4 Năm 2020.

Published on February 4, 2021

Team Quang Lam – Tóm tắt thị trường Condo Quý 4 Năm 2020.
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, tổng số giao dịch trong vùng GTA là tăng so với cùng thời kỳ năm ngoái. Trong Quý 4 năm 2020 có tổng số 6,469 giao dịch tăng 20.7 phần trăm so với Quý 4 năm 2019 có 5,358 giao dịch.
Giá trung bình Quý 4 năm 2020 là $610,044 giảm 1.1 phần trăm so với Quý 4 năm 2019 với giá trung bình là $616,771.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Nguồn: TRREB