Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê condos Quý Tư Năm 2019 – Quang Lam

Published on March 10, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê condos Quý Tư Năm 2019 – Quang Lam
Theo thống kê của hiệp hội bất động sản Toronto trong quý tư năm nay có tổng số 6,758 đơn vị căn hộ được cho thuê tăng 11.8 % so với quý tư năm 2018 với 6,046 đơn vị. Cũng trong quý này, có 610 nhà townhouse cho thuê, tăng 32.0% so vời cùng thời kì năm ngoái là 462.
Tổng số căn hộ được đưa ra thị trường trong quý tư năm nay là 14,428 đơn vị, tăng 35.6 % cùng thời kỳ năm ngoái là 10,643 đơn vị.
Nhu cầu và giá cho thuê trung bình trong quý tư được chia như sau:
• Bachelor: 256 đơn vị thuê, tăng 21.9 phần trăm so với 210 đơn vị trong quý tư 2018. Giá cho thuê trung bình là $1,869 tăng 2.5% so với $1,823
• Một Phòng Ngủ: 4,124 đơn vị thuê, tăng 12.4 phần trăm so với 3,670 đơn vị trong quý tư 2018. Giá cho thuê trung bình là $2,209 tăng 3.1 phần trăm so với giá cho thuê quý tư năm 2018 là $2,143.
• Hai Phòng Ngủ: 2,241 đơn vị thuê, tăng 9.9 phần trăm so với 2,040 đơn vị trong quý tư 2018. Giá thuê trung bình là $2,868 tăng 3.4 phần trăm so vời giá $2,774 cùng thời kì năm ngoái.
• Ba phòng Ngủ: 137 đơn vị thuê, tăng 8.7 phần trăm so với 126 đơn vị trong quý tư 2018. Giá cho thuê trung bình là $3,324 giảm 1.4% so với $3,373.