Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê Condos quý 2 Năm 2021.

Published on August 29, 2021

Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê Condos quý 2 Năm 2021.
Số lượng giao dịch cho thuê condo trong quý 2 năm 2021 cao hơn gấp đôi so quý 2 năm 2020. Giá thuê trung bình cũng tăng 13.3% so với quý 1 năm 2021. Giao dịch cho thuê cũng tăng trưởng vượt xa mức tăng trưởng về số lượng được đưa lên thị trường
Có hơn 14,000 condo cho thuê thông qua hệ thống MLS® của TRREB trong Quý 2 năm 2021, so với 7,300 đơn vị trong Quý 2 năm 2020 và 13,168 đơn vị trong Q1 2021. Số lượng căn hộ được niêm yết trong quý 2 là 24,789 đơn vị, tăng gần 15% so với quý 2 năm 2020, nhưng giảm so với 28,784 căn được liệt kê trong quý 1 Năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: canadianrealestatemagazine.ca
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.