Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê Condos quý 2 Năm 2021

Published on August 29, 2021

Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê Condos quý 2 Năm 2021
Giá cho thuê condos trung bình trong quý 2 được chia như sau:
• Bachelor: Giá cho thuê trung bình là $1,462 giảm 11.9% so với $1,659
• Một Phòng Ngủ: Giá cho thuê trung bình là $1,887 giảm 9.4 phần trăm so với giá cho thuê quý 2 năm 2020 là $2,082.
• Hai Phòng Ngủ: Giá thuê trung bình là $2,583 giảm 4.8 phần trăm so với giá $2,713 cùng thời kỳ năm ngoái.
• Ba phòng Ngủ: Giá cho thuê trung bình là $3,355 giảm 1.3% so với $3,399.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: canadianrealestatemagazine.ca
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.