Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý hai năm 2019 (P2) – Quang Lam TV

Published on September 12, 2019

Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý hai năm 2019 (P2) – Quang Lam TV
Tin Tức Bất Động Sản

Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý hai năm 2019.(Phần 2)

Trong phần thứ nhất, Quang Lam tóm tắt thị trường Condo vùng GTA, hôm nay Quang Lâm tiếp tục những khu vực còn lại

Trong tổng số 7,038 giao dịch Bất Động Sản trong quý hai, năm 2019 Khu vực Toronto dẫn đầu với 4,836 giao dịch với giá trung bình $639,316
• Khu vực Toronto West 1,094 giao dịch với giá trung bình $554,263
• Khu vực Toronto Central với 3,054 giao dịch với giá trung bình $707,774
• Khu vực Toronto East với 688 giao dịch với giá trung bình $470,678

Khu vực Peel với 1,076 giao dịch với giá trung bình $461,771
• Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $401,189 với 189 giao dịch.
• Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $474,457 với 886 giao dich.
• Trong quý một năm 2019, thành phố Caledon chỉ có 1 giao dịch mua bán về căn hộ chưng cư với giá nhà trung bình là $672,000

Khu vực York với 591 giao dịch với giá trung bình $526,715
• Giá trung bình của thành phố Markham là $533,790 với 237 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $482,843 với 135 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $576,902 với 166 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $436,908 với 24 giao dịch

Khu vực Halton với 353 giao dịch với giá trung bình $500,874
• Giá trung bình của thành phố Burlington là $464,359 với 132 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $449,214 với 7 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $463,224 với 58 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $548,087 với 156 giao dịch

Khu vực Durham với 159 giao dịch với giá trung bình $416,053
• Giá trung bình của thành phố Ajax là $413,840 với 20 giao dịch
• Giá trung bình của thành phố Oshawa là $360,379 với 24 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $447,510 với 53 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $466,299 với 29giao dịch

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản quý hai, năm 2019

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.