Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý hai năm 2019 (P1) – Quang Lam TV

Published on September 12, 2019

Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý hai năm 2019 (P1) – Quang
Tin Tức Bất Động Sản
Chào mừng quý vị đến với bản tin tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý hai năm 2019 phần thứ nhất

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto quý hai, năm 2019 có tổng số 7,038 giao dịch tăng 3.2 phần trăm so với quý hai, năm 2018 có 6,817 giao dịch.
Giá căn hộ trung bình trong quý hai, năm 2019 là $589,887 tăng 5.1 phần trăm so với quý hai năm 2018 với giá trung bình là $561,343
Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong quý hai 2019 là 11,110 giảm 3.5 phần trăm so với 11,512 đơn vị của quý hai, năm 2018.
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng vùng được chia như sau:
• Halton Region có 353 giao dich với giá trung bình $500,874 tăng so với quý hai năm 2018 có 310 giao dich với giá trung bình $513,742
• Peel Region có 1,076 giao dich, với giá trung bình $461,771 tăng so với quý hai năm 2018 có 890 giao dich với giá trung bình $419,394
• City of Toronto có 4,836 giao dich với giá trung bình $639,316 so giao dich so với quý hai năm 2018 là 4,894 và giá trung bình là $603,527
• York Region có 591 giao dich với giá trung bình $526,715 tăng so với quý hai năm 2018 có 569 giao dich với giá $491,749
• Durham Region có 159 giao dich với giá trung bình $416,053 tăng so với quý hai năm 2018 có 136 giao dich với giá $400,441
• Những vùng khác có 23 giao dich với giá trung bình $381,604 tăng so với quý hai năm 2018 có 18 giao dich với giá $345,828

Tỷ lệ thuê căn hộ chung cư chia theo từng vùng như sau:
• Halton Region chiếm 20.8 phần trăm
• Peel Region chiếm 28.4 phần trăm
• City of Toronto chiếm 35.3 phần trăm
• York Region chiếm 28.3 phần trăm
• Durham Region chiếm 17.8 phần trăm

Tỷ lệ căn hộ chung cư trống chia theo từng vùng như sau:
• Halton Region chiếm 0.6 phần trăm
• Peel Region chiếm 1.0 phần trăm
• City of Toronto chiếm 0.7 phần trăm
• York Region chiếm 0.8 phần trăm
• Durham Region chiếm 1.1 phần trăm

Tổng số giao dịch mua bán căn hộ chung cư được chia theo từng vùng như sau:
• Halton Region chiếm 5.0 phần trăm
• Peel Region chiếm 15.0 phần trăm
• City of Toronto chiếm 69.0 phần trăm
• York Region chiếm 8.0 phần trăm
• Durham Region chiếm 2.0 phần trăm

Tổng số giao dịch mua bán căn hộ chung cư được chia theo dạng phòng ngủ như sau:
• Bachelor chiếm 2.0 phần trăm
• Một Phòng Ngủ chiếm 20.0 phần trăm
• Một Phòng Ngủ + Den chiếm 24.0 phần trăm
• Hai Phòng Ngủ chiếm 33.0 phần trăm
• Hai Phòng Ngủ + Den chiếm 15.0 phần trăm
• Ba Phòng Ngủ chiếm 7.0 phần trăm

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản quý hai, năm 2019 phần thứ nhất
Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn lai quý vị trong bản tin phần thứ hai
Lam TV