Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý một năm 2019 P1 – Quang Lam TV

Published on May 4, 2019

Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý một năm 2019 P1 – Quang Lam TV
Chào mừng quý khách đến với video tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý một năm 2019 phần thứ nhất

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto quý một, năm 2019 có tổng số 4,731 giao dịch giảm 6.8 phần trăm so với quý một, năm 2018 có 5,074 giao dịch.
Giá căn hộ trung bình trong quý một, năm 2019 là $557,377 tăng 4.5 phần trăm so với quý một năm 2018 với giá trung bình là $533,520
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng vùng được chia như sau:
• Khu vực Halton có 247 giao dich với giá trung bình $459,420
• Khu vực Peel có 679 giao dich, giá trung bình tăng lên $439,141
• Thành phố Toronto có 3,247 giao dich với giá trung bình $603,243
• Khu vực York có 427 giao dich với giá trung bình $514,834
• Khu vực Durham giá trung bình $358,287

Tổng số giao dịch mua bán căn hộ chung cư được chia theo từng vùng như sau:
• Khu vực Halton chiếm 5.0 phần trăm
• Khu vực Peel Region chiếm 14.0 phần trăm
• Thành phố Toronto chiếm 69.0 phần trăm
• Khu vực York chiếm 9.0 phần trăm
• Khu vực Durham chiếm 3.0 phần trăm

Tổng số giao dịch mua bán căn hộ chung cư được chia theo dạng phòng ngủ như sau:
• Bachelor chiếm 2.0 phần trăm
• Một Phòng Ngủ chiếm 21.0 phần trăm
• Một Phòng Ngủ + Den chiếm 24.0 phần trăm
• Hai Phòng Ngủ chiếm 33.0 phần trăm
• Hai Phòng Ngủ + Den chiếm 13.0 phần trăm
• Ba Phòng Ngủ chiếm 7.0 phần trăm

Tỷ lệ thuê căn hộ chung cư chia theo từng vùng như sau:
• Halton Region chiếm 20.8 phần trăm
• Peel Region chiếm 28.4 phần trăm
• City of Toronto chiếm 35.3 phần trăm
• York Region chiếm 28.3 phần trăm
• Durham Region chiếm 17.8 phần trăm

Cảm ơn quý khách đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản quý một, năm 2019 phần thứ nhất
Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLamtv.com để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn lai quý khách trong những video kỳ tới.