Tóm tắt thị trường bất động sản vùng GTA tháng năm, năm 2021

Published on June 5, 2021

Team Quang Lam – Tóm tắt thị trường bất động sản vùng GTA tháng năm, năm 2021.
Trong tổng số 11,951 giao dịch Bất Động Sản trong tháng năm, năm 202, khu vực Toronto dẫn đầu với 4,118 giao dịch với giá trung bình $1,116,736
Khu vực Peel với 2,379 giao dịch với giá trung bình $1,055,907
Khu vực York với 2,192 giao dịch với giá trung bình $1,294,579
Khu vực Halton với 1,197 giao dịch với giá trung bình $1,193,780
Khu vực Durham với 1,574 giao dịch với giá trung bình $902,135
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source:TRREB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.