Tóm tắt thị trường bất động sản vùng GTA tháng một năm 2021.

Published on February 11, 2021

Team Quang Lam – Tóm tắt thị trường bất động sản vùng GTA tháng một năm 2021.
Trong tổng số 6,928 giao dịch Bất Động Sản trong tháng một năm 2021 Khu vực Toronto dẫn đầu với 2,665 giao dịch với giá trung bình $866,331.
Khu vực Peel với 1,453 giao dịch với giá trung bình $952,183.
Khu vực York với 1,288 giao dịch với giá trung bình $1,168,623.
Khu vực Halton với 637 giao dịch với giá trung bình $1,160,059.
Khu vực Durham với 651 giao dịch với giá trung bình $876,133.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Nguồn: TRREB