Tóm tắt thị trường bất động sản vùng GTA tháng 7, 2021.

Published on August 26, 2021

Tóm tắt thị trường bất động sản vùng GTA tháng 7, 2021.
Trong tháng 7 có 9,390 giao dịch thông qua Hệ thống MLS® của hội đồng bất động sản Toronto gọi tắt là TRREB giảm 14,9% so với tháng 7 năm 2020 là 11,033 giao dịch. Doanh số bán trong tháng 7 đã giảm hai phần trăm so với tháng sáu. Giá bán trung bình trong tháng 7 là $1,062,256 tăng 12.6% so với cùng thời kì năm ngoái và tăng 0.9% so với tháng sáu.
Trong tổng số 9,390 giao dịch Bất Động Sản trong tháng bảy năm 2021, khu vực Toronto dẫn đầu với 3,269 giao dịch với giá trung bình $1,016,580
Khu vực Peel với 1,980 giao dịch với giá trung bình $1,008,584
Khu vực York với 1,767 giao dịch với giá trung bình $1,271,831
Khu vực Halton với 925 giao dịch với giá trung bình $1,171,937
Khu vực Halton với 925 giao dịch với giá trung bình $1,171,937
Khu vực Durham với 1,104 giao dịch với giá trung bình $910,197
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: canadianrealestatemagazine.ca
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.