Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2019 (P2) – Quang Lam TV

Published on September 12, 2019

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2019 (P2) – Quang Lam TV
Tin Tức Bất Động Sản

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2019 phần thứ hai

Trong tháng tám, năm 2019 tổng số giao dịch là 7,711 với giá trung bình $792,611 , khu vực Toronto dẫn đầu với 2,553 giao dịch với giá trung bình $818,715
• Khu vực Toronto West 670 giao dịch với giá trung bình $789,605
• Khu vực Toronto Central với 1,200 giao dịch với giá trung bình $896,485
• Khu vực Toronto East với 683 giao dịch với giá trung bình $710,635
Khu vực Peel với 1,709 giao dịch với giá trung bình $745,901
• Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $734,362 với 824 giao dịch.
• Giá trung bình của thành phố Caledon là $ 933,722 với 106 giao dich.
• Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $ 732,549 với 779 giao dich.

Khu vực York với 1,319 giao dịch với giá trung bình $951,750
• Giá bán trung bình tại thành phố King là $1,403,974 với 39 giao dịch
• Giá trung bình của thành phố Markham là $957,892 với 347 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $799,386 với 120 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $1,041,394 với 252 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $ 1,000,436 với 299 giao dịch

Khu vực Halton với 754 giao dịch với giá trung bình $857,417
• Giá trung bình của thành phố Burlington là $798,033 với 213 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $781,235 với 83 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $738,944 với 210 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $1,034,238 với 248 giao dịch

Khu vực Durham với 1,046 giao dịch với giá trung bình $ 614,362
• Giá trung bình của thành phố Ajax là $657,752 với 160 giao dịch
• Giá trung bình của thành phố Oshawa là $516,737với 290 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $686,301 với 148 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $687,649 với 172 giao dịch

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám, năm 2019
Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.