Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Sáu Năm 2020

Published on July 10, 2020

Trong tháng sáu năm 2020 tổng số giao dich là 8,701 giam 1.4 phần trăm so với tháng sáu năm 2019 là 8,826. Giá trung bình là $930,869 tăng 11.9% so giá trung bình $831,882 cùng thời kỳ năm ngoái

Trong tháng sáu, năm 2020 giá bán trung bình cho nhà semi-detached đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 11.9 phần trăm. Ke den la giá nhà doc lap tang 10.8 phan tram, townhouse tăng 9.8 phần trăm. Giá cho condo apartment tang 7.0 phan tram