Tóm tắt thị trường bất động sản tháng sáu năm 2019 (P2) – _ Quang Lam TV

Published on July 8, 2019

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng sáu năm 2019 (P2) – _ Quang Lam TV
Tin Tức Bất Động Sản

Chào mừng quý khách giả đến với chương trình tóm tắt thị trường bất động sản tháng sáu năm 2019. (Phần 2)

Trong tổng số 8,860 giao dịch Bất Động Sản trong tháng sáu, năm 2019, khu vực Toronto dẫn đầu với 3,201 giao dịch với giá trung bình $915,481
• Khu vực Toronto West 880 giao dịch với giá trung bình $830,859
• Khu vực Toronto Central với 1,483 giao dịch với giá trung bình $1,020,610
• Khu vực Toronto East với 838 giao dịch với giá trung bình $818,299
Khu vực Peel với 1,902 giao dịch với giá trung bình $758,444
• Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $744,590 với 932 giao dịch.
• Giá trung bình của thành phố Caledon là $936,009 với 110 giao dich.
• Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $750,747 với 860 giao dich.

Khu vực York với 1,407 giao dịch với giá trung bình $930,853
• Giá bán trung bình tại thành phố King là $1,070,336 với 29 giao dịch
• Giá trung bình của thành phố Markham là $914,776 với 342 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $772,341 với 130 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $1,082,677 với 244 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $1,017,886 với 337 giao dịch

Khu vực Halton với 907 giao dịch với giá trung bình $882,960
• Giá trung bình của thành phố Burlington là $802,275 với 252 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $774,004 với 109 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $775,964 với 240 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $1,072,135 với 306 giao dịch

Khu vực Durham với 1,093 giao dịch với giá trung bình $620,506
• Giá trung bình của thành phố Ajax là $650,450 với 181 giao dịch
• Giá trung bình của thành phố Oshawa là $536,513 với 277 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $697,917 với 130 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $678,355 với 213 giao dịch

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng sáu, năm 2019
Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.