Tóm tắt thị trường bất động sản tháng sáu năm 2019 (P1) _ Quang Lam TV

Published on July 8, 2019

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng sáu năm 2019 (P1) _ Quang Lam TV
Tin Tức Bất Động Sản
Chào mừng quý vị đến với bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng sáu năm 2019 phần một.

Trong tháng sáu, năm 2019 tổng sản phẩm nội không thay đổi, vẫn ở mức 0.4 phần trăm, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 6.3 phần trăm. Tỷ lệ lạm phát tăng 2.4 phần trăm. (Chart 4)

Lãi suất cơ bản và lãi suất ngân hàng không thay đổi. Mức lãi suất cơ bản là 3.95 phần trăm. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.64 phần trăm, cho 3 năm trung bình là 4.29 phần trăm, và cho 5 năm trung bình là 5.34 phần trăm. (Chart 3)

Theo Ông Garry Bhaura, chủ tịch Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, tồng số giao dich mua bán nhà trong tháng sáu 2019 là 8,860 thông qua hệ thống MLS, tăng 10.4 phần trăm so với tháng sáu năm 2018 là 8,024 giao dịch. (Chart 1)

Song song đó, trong tháng sáu năm 2019 giá bán trung bình là $832,703 tăng 3.0 phần trăm so cùng thời kì năm ngoái với giá trung bình là $808,066

Trong tháng sáu năm 2019, giá bán trung bình cho thị trường nhà semi-detached đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, kế đến là căn hộ chung cư và cuối cùng là nhà townhouse là. Trong khi đó giá bán trung bình cho thị trường nhà độc lập giảm 1.4 phần trăm
(Chart 2)

Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng sáu, năm 2019 có tổng số 4,225 giao dịch với giá trung bình $1,018,987 giảm 1.4 phần trăm so với tháng sáu, năm 2018
• Nhà Semi trong tháng sáu, năm 2019 có tổng số 856 giao dịch với giá trung bình $830,015 tăng 5.3 phần trăm
• Townhouse trong tháng sáu, năm 2019 có tổng số 1,480 giao dịch với giá trung bình $664,921 tăng 3.9 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng sáu, năm 2019 có tổng số 2,149 giao dịch với giá trung bình $590,274 tăng 5.2 phần trăm so với tháng sáu, năm 2018.
(Chart 6)
Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 15,816 giảm 0.4 phần trăm so với 15,876 đơn vị của tháng sáu, năm 2018. Tổng số Active Listing là 19,655 giảm 5.7 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái là 20,844
(Chart 5)

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng sáu, năm 2019 phần thứ nhất

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn lai quý vị trong bản tin phần thứ hai.