Tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm, năm 2021

Published on June 5, 2021

Team Quang Lam – Tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm, năm 2021
Doanh số bán nhà ở Khu vực GTA vẫn ở mức cao vào tháng 5 năm 2021 và gấp đôi so với tháng 5 năm 2020. Trong thời gian chính phủ Ontario ban hành lệnh stay at home, doanh số bán trong tháng 5 năm 2021 giảm gần 14% so với tháng 4 năm 2021 nhưng giá bán trung bình lai cao hơn so với tháng 4 năm 2021 là $1,090,992.
Doanh số tháng 5 năm 2021 thấp hơn mức kỷ lục tháng 5 năm 2016 là 12,789 giao dich nhưng vẫn cao hơn mức doanh số trung bình của tháng 5 trong giai đoạn 10 năm từ năm 2010 đến 2019 là 10,336.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: TRREB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.