Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Mười Năm 2019 – Quang Lam

Published on March 11, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Mười Năm 2019 – Quang Lam
Trong tháng mười, năm 2019 tổng sản phẩm nội địa vẫn giữ mức 3.7 phần trăm, tỷ lệ thất nghiệp giàm xuống còn 5.8 phần trăm và tỷ lệ lạm phát vẩn giữ 1.9 phần trăm.

Lãi suất cơ bản không thay đổi, vẫn ở mức 3.95 phần trăm. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.64 phần trăm, cho 3 năm trung bình là 3.94 phần trăm, và cho 5 năm trung bình là 5.19 phần trăm.

Trong tháng mười, năm 2019, giá bán trung bình cho thị trường condo apartment (căn hộ chung cư) đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 9.6 phần trăm. Trong khi đó giá nhà trung bình cho nhà độc lập tăng 3.0 phần trăm, nhà townhouse tăng 3.1 phần trăm và nhà semi-detached tăng 4.2 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái.

Trong tháng mười năm 2019 tổng số giao dich là 8,491 tăng 14.0 phần trăm so với tháng mười năm 2018 là 7,448. Giá trung bình là $852,142 tăng 5.5% so giá trung bình $807,538 cùng thời kì năm ngoái.
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng mười, năm 2019 có tổng số 3,960 giao dịch tăng 19.6 phần trăm với giá trung bình $1,049,300 tăng 3.0 phần trăm so với tháng mười, năm 2018
• Nhà Semi trong tháng mười, năm 2019 có tổng số 813 giao dịch tăng 5.9% phần trăm với giá trung bình $852,669 tăng 4.2% phần trăm
• Townhouse trong tháng mười, năm 2019 có tổng số 1,395 giao dịch tăng 21.3 phần trăm với giá trung bình $676,802 tăng 3.1 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng mười, năm 2019 có tổng số 2,219 giao dịch tăng 5.1% phần trăm với giá trung bình $617,419 tăng 9.6 phần trăm so với tháng mười, năm 2018