Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Mười Một Năm 2019 – Quang Lam

Published on March 11, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Mười Một Năm 2019 – Quang Lam
Trong tháng mười một, năm 2019, giá bán trung bình cho thị trường condo apartment (căn hộ chung cư) đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 11.1 phần trăm. Trong khi đó giá nhà trung bình cho nhà độc lập tăng 3.5 phần trăm, nhà townhouse tăng 3.0 phần trăm và nhà semi-detached tăng 5.7 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái.
Trong tháng mười một năm 2019 tổng số giao dich là 7,090 tăng 14.2 phần trăm so với tháng mười một năm 2018 là 6,206. Giá trung bình là $843,637 tăng 7.1% so giá trung bình $787,349 cùng thời kì năm ngoái.
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng mười một, năm 2019 có tổng số 3,263 giao dịch tăng 23.8 phần trăm với giá trung bình $1,044,138 tăng 3.5 phần trăm so với tháng mười một, năm 2018
• Nhà Semi trong tháng mười một, năm 2019 có tổng số 669 giao dịch tăng 8.8 phần trăm với giá trung bình $837,573 tăng 5.7 phần trăm
• Townhouse trong tháng mười một, năm 2019 có tổng số 1,173 giao dịch tăng 19.2 phần trăm với giá trung bình $666,744 tăng 3.0 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng mười một, năm 2019 có tổng số 1,902 giao dịch tăng 1 phần trăm với giá trung bình $617,658 tăng 11.1 phần trăm so với tháng mười một, năm 2018