Tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2017 – Quang Lam TV

Published on January 27, 2018

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2017 – Quang Lam TV
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng mười hai năm 2017 có tổng số 4,930 giao dịch giảm 7.1% phần trăm so với tháng mười hai năm 2016 có 5,305 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng mười hai năm 2017 là $735,021 tăng 0.7 phần trăm so với tháng mười hai năm 2016 với giá trung bình là $730,124
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
Nhà độc lập trong tháng mười hai, năm 2017 có tổng số 1,936 giao dịch với giá trung bình $989,870 giảm 2.5 phần trăm so với tháng mười hai năm 2016
Nhà Semi trong tháng mười hai năm 2017 có tổng số 486 giao dịch với giá trung bình $730,726 tăng 6.7 phần trăm
Townhouse trong tháng mười hai năm 2017 có tổng số 866 giao dịch với giá trung bình $592,761 tăng 0.7phần trăm
Condo Apartment trong tháng mười hai năm 2017 có tổng số 1,562 giao dịch với giá trung bình $503,968 tăng 14.4 phần trăm so với tháng mười hai năm 2016

Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV