Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Một, Năm 2020 (P1)

Published on February 17, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Một Năm 2020 (P1)
Trong tháng một, năm 2020 giá bán trung bình cho thị trường condo apartment (căn hộ chung cư) đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 15.1 phần trăm. Trong khi đó giá nhà trung bình cho nhà độc lập tăng 10.5 phần trăm, nhà townhouse tăng 8.0 phần trăm và nhà semi-detached tăng 6.5 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái.