Tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2019 Phần 2 – Quang Lam TV

Published on March 9, 2019

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2019 Phần 2 – Quang Lam TV
Tin Tức Bất Động Sản

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2019.(Phần 2)

Trong tổng số 5,025 giao dịch Bất Động Sản với giá trung bình $780,397 trong tháng hai, năm 2019 Khu vực Toronto dẫn đầu với 1,879 giao dịch với giá trung bình $840,211
• Khu vực Toronto West 518 giao dịch với giá trung bình $743,312
• Khu vực Toronto Central với 913 giao dịch với giá trung bình $947,319
• Khu vực Toronto East với 448 giao dịch với giá trung bình $733,970
Khu vực Peel với 1,055 giao dịch với giá trung bình $712,623
• Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $699,988 với 488 giao dịch.
• Giá trung bình của thành phố Caledon là $852,736 với 44 giao dich.
• Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $712,625 với 523 giao dich.

Khu vực York với 795 giao dịch với giá trung bình $915,737
• Giá bán trung bình tại thành phố King là $1,395,656 với 16 giao dịch
• Giá trung bình của thành phố Markham là $897,031 với 189 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $792,418 với 79 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $1,031,276 với 153 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $961,475 với 193 giao dịch

Khu vực Halton với 508 giao dịch với giá trung bình $792,587
• Giá trung bình của thành phố Burlington là $692,680 với 151 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Halton Hill là $705,035 với 55 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $718,130 với 144 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $986,404 với 158 giao dịch

Khu vực Durham với 585 giao dịch với giá trung bình $580,743
• Giá trung bình của thành phố Ajax là $650,987 với 101 giao dịch
• Giá trung bình của thành phố Oshawa là $481,892 với 155 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $638,509 với 69 giao dịch
• Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $621,013 với 101 giao dịch

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai, năm 2019
Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.