Tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2019 Phần 1 – Quang Lam TV

Published on March 9, 2019

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2019 Phần 1 – Quang Lam TV
Tin Tức Bất Động Sản
Tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2019. (Phần 1)
Chào mừng quý vị đến với bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2019.

Trong tháng hai, năm 2019 tổng sản phẩm nội giảm 0.4 phần trăm, tỷ lệ thất nghiệp giảm tăng lên 6.1 phần trăm. Tỷ lệ lạm phát giảm 1.4 phần trăm.

Lãi suất cơ bản và lãi suất ngân hàng không thay đổi. Mức lãi suất cơ bản là 3.95 phần trăm. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.64 phần trăm, cho 3 năm trung bình là 4.29 phần trăm, và cho 5 năm trung bình là 5.34 phần trăm.

Trong tháng hai năm 2019, giá bán trung bình cho thị trường nhà semi-detached đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 9.9 phần trăm. Trong khi đó giá nhà trung bình cho nhà độc lập giảm 2.1 phần trăm, căn hộ chung cư tăng 6.1 phần trăm và nhà townhouse giảm 0.5 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái.

Theo Ông Garry Bhaura, chủ tịch Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, tồng số giao dich mua bán nhà trong tháng hai 2019 là 5,025 thông qua hệ thống MLS, giảm 2.4 phần trăm so với tháng hai năm 2018 là 5,148.

Tuy tổng số giao dich giam, nhưng giá nhà trung bình tháng hai, năm 2019 là $780,397 tăng 1.6 phần trăm so với tháng hai năm 2017 với giá trung bình là $767,801.
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng hai, năm 2019 có tổng số 2,171 giao dịch với giá trung bình $980,914 giảm 2.1 phần trăm so với tháng hai, năm 2018
• Nhà Semi trong tháng hai, năm 2019 có tổng số 456 giao dịch với giá trung bình $832,569 tăng 9.9 phần trăm
• Townhouse trong tháng hai, năm 2019 có tổng số 793 giao dịch với giá trung bình $635,693 giảm 0.5 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng hai, năm 2019 có tổng số 1,536 giao dịch với giá trung bình $562,161 tăng 6.1 phần trăm so với tháng hai, năm 2018

Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 9,828 giảm 6.2 phần trăm so với 10,473 đơn vị của tháng hai, năm 2018. Tổng số Active Listing là 13,284 giảm 0.6 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái là 13,362

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai, năm 2019 phần thứ nhất

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.

Xin chào và hẹn lai quý vị trong bản tin phần thứ hai