Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Chín Năm 2019 – Quang Lam

Published on March 11, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Chín Năm 2019 – Quang Lam
Trong tháng chín, năm 2019, giá bán trung bình cho thị trường condo apartment (căn hộ chung cư) đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 4.9 phần trăm. Trong khi đó giá nhà trung bình cho nhà độc lập tăng 1.1 phần trăm, nhà townhouse tăng 3.2 phần trăm và nhà semi-detached tăng 1.9 phần trăm so với cùng thời kì năm ngoái.

Trong tháng chín năm 2019 tổng số giao dich là 7,825 tăng 22.0 phần trăm so với tháng chín năm 2018 là 6,414. Giá trung bình là $843,115 tăng 5.8% so giá trung bình $796,782 cùng thời kì năm ngoái.
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng chín, năm 2019 có tổng số 3,616 giao dịch tăng 28.9 với giá trung bình $1,050,421 tăng 4.1 phần trăm so với tháng chín, năm 2018
• Nhà Semi trong tháng chín, năm 2019 có tổng số 746 giao dịch tăng 15.1 phần trăm với giá trung bình $833,790 tăng 5.1 phần trăm
• Townhouse trong tháng chín, năm 2019 có tổng số 1,298 giao dịch tăng 21.8 phần trăm với giá trung bình $677,387 tăng 6.8 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng chín, năm 2019 có tổng số 2,071 giao dịch tăng 15.9 phần trăm với giá trung bình $595,013 tăng 4.2 phần trăm so với tháng chín, năm 2018