Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Bảy Năm 2020 – Quang Lam

Published on August 17, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Bảy Năm 2020
Thị Trường Bất Động Sản dang phuc hoi sau vai thang cham do covid-19.
Trong tháng bay năm 2020 tổng số giao dich là 11,081 tang 29.5 phần trăm so với tháng bay năm 2019 là 8,555. Giá trung bình là $943,710 tăng 16.9% so giá trung bình $806,971 cùng thời kỳ năm ngoái