Tóm tắt thị trường bất động sản tháng ba năm 2018 – Quang Lam TV

Published on April 16, 2018

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng ba năm 2018 – Quang Lam TV
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng ba năm 2018 có tổng số 7,228 giao dịch giảm 39.5% phần trăm so với tháng ba năm 2017 có 11,954 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng ba năm 2018 là $784,558 giảm 14.3 phần trăm so với tháng ba năm 2017 với giá trung bình là $915,126
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
● Nhà độc lập trong tháng ba năm 2018 có tổng số 3,120 giao dịch với giá trung bình $1,005,179 giảm 17.1 phần trăm so với tháng ba năm 2017
● Nhà Semi trong tháng ba năm 2018 có tổng số 686 giao dịch với giá trung bình $782,831 giảm 8.8 phần trăm
● Townhouse trong tháng ba năm 2018 có tổng số 1125 giao dịch với giá trung bình $638,558 giảm 9.5 phần trăm
● Condo Apartment trong tháng ba năm 2018 có tổng số 2,183 giao dịch với giá trung bình $551,003 tăng 6.1 phần trăm so với tháng ba năm 2017
Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111
Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV