Tỉnh Bang Ontario trợ cấp Các doanh nghiệp nhỏ

Published on January 23, 2021

Quang Lam TV – Tỉnh Bang Ontario trợ cấp Các doanh nghiệp nhỏ
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 23-1-2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Ontario trợ cấp Các doanh nghiệp nhỏ.
2. Doanh số bán tàu thuyền tăng.
3. Toàn quyền Canada đã từ chức.
4. Tin thị trường bất động sản: Thị trường nhà ở Canada năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: Toronto Storeys, Mississauga News, CBC, CTV