Tỉnh Bang Ontario Mở Cửa Lại Các Công Viên Từ Ngày 11 tháng 5 năm 2020 – Quang Lam

Published on May 12, 2020

Tỉnh Bang Ontario Mở Cửa Lại Các Công Viên Từ Ngày 11 tháng 5 năm 2020 – Quang Lam
Thủ hiến Ford hôm thứ Bảy 9/5/2020 loan báo rằng các công viên ở tỉnh bang Ontario sẽ mở cửa trở lại vào ngày thứ Hai 11/5
Thủ hiến Doug Ford xin Nghị viện Ontario gia hạn tình trạng khẩn cấp của tỉnh bang tới ngày 2/6, trong khi chính quyền tiếp tục đương đầu với đại dịch COVID-19.
Nguồn: Báo Thoi Moi