Tỉnh bang Ontario gia hạn lệnh Lockdown đến ngày 2 6 2021.

Published on May 14, 2021

Team Quang Lam – Tỉnh bang Ontario gia hạn lệnh Lockdown đến ngày 2 6 2021.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Tỉnh bang Ontario gia hạn lệnh Lockdown đến ngày 2-6-2021.
2. Tin thị trường bất động sản: Chi phí mua nhà (Closing cost).
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: nesto.ca, Trang Tin Tổng Hợp
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.