Tỉnh bang Ontario đang tìm cách phát triển nhà ở khi giá nhà gia tăng

Published on March 7, 2022

Tỉnh bang Ontario đang tìm cách phát triển nhà ở khi giá nhà gia tăng
Thủ hiến bang Ontario ông Ford cho biết ông thấy nhiều người ngày càng không đủ khả năng chi trả nhà ở và chính phủ của ông đang giúp dễ dàng hơn trong việc phê duyệt các dự án phát triển nhà mới.
Ông Ford cho biết cần phải làm nhiều việc hơn nữa để dễ dàng hơn trong việc phê duyệt các dự án nhà ở mới với mong muốn đảm bảo có nhà ở giá cả phải chăng trên toàn tỉnh bang.
Tháng trước, chính phủ đã kêu gọi tỉnh bang tích cực xây dựng thêm 1,5 triệu ngôi nhà mới trong vòng 10 năm.
👉 Khi quý khách có có bất kỳ thắc mắc liên quan đến bất động sản, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số
416-804-5111
416- 669-7363
để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán nhà và condos
❤️ Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong nhứng video kỳ tới.
Nguồn: cp24.com