Tỉnh Bang Ontario Công Bố Giai Đoạn Một Tái Hoạt Động – Quang Lam

Published on May 16, 2020

Tỉnh Bang Ontario Công Bố Giai Đoạn Một Tái Hoạt Động – Quang Lam
Giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch tái hoạt động của tỉnh bang sẽ bao gồm mở lại toàn bộ các cơ sở bán lẻ nằm bên ngoài các trung tâm mua bán, và tất cả các công trình xây dựng bắt đầu từ ngày 19/5/2020.
Và vào ngày thứ Bảy 16/5, các sân golf và bến tàu sẽ được phép mở cửa cho công chúng sử dụng.