Tỉnh bang Ontario có thể mở lại nhiều cơ sở giải trí ngoài trời hơn.

Published on May 13, 2021

Quang Lam TV – Tỉnh bang Ontario có thể mở lại nhiều cơ sở giải trí ngoài trời hơn.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Tỉnh bang Ontario có thể mở lại nhiều cơ sở giải trí ngoài trời hơn.
2.Canada’s Wonderland đã hoãn ngày khai trương năm 2021 vì đại dịch COVID-19.
3. Tin thị trường bất động sản: Giá nhà trung bình ở Mississauga vượt qua $1,000,000.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: insauga.com, 680 news, CTV.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.