Tỉnh bang Ontario cho mở cửa lại nền kinh tế.

Published on February 10, 2021

Quang Lam TV – Tỉnh bang Ontario cho mở cửa lại nền kinh tế.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Tỉnh bang Ontario cho mở cửa lại nền kinh tế.
2. Canada có hơn 800,000 ca nhiễm Covid-19.
3. Tin thị trường bất động sản: Tóm tắt thị trường bất động sản tháng một năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Nguồn: CBC, CTV, TRREB