Tin vui cho bà con làm Nails và Tóc ở Toronto và vùng Peel.

Published on March 28, 2021

Quang Lam TV – Tin vui cho bà con làm Nails và Tóc ở Toronto và vùng Peel.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:

1. Tin vui cho bà con làm Nails và Tóc ở Toronto và vùng Peel.
2. Air Canada tiếp tục phục vụ một số chuyến bay đến các điểm đầy nắng vào tháng 5.
3. Giá xăng tiếp tục gia tăng ở Canada.
4. Tin thị trường bất động sản: Bất động sản & Coronavirus phần thứ tư.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** VideoVideo này chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.