Tin tức bất động sản hàng đầu từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 2 năm 2021.

Published on February 20, 2021

Team Quagn Lam – Tin tức bất động sản hàng đầu từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 2 năm 2021.
a. Giá trung bình cho tất cả các loại nhà GTA là 1 triệu đô la vào năm 2021.
b. Thị trường Condo ở Downtown đã trở lại.
c. Sau một năm nhiều ‘biến động’ với thị trường cho thuê, nhu cầu cho thuê sẽ tăng vào Năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: torontostoreys.com.