Tin thị trường bất động sản Nên bán lúc nào?

Published on February 14, 2021

Team Quang Lam – Tin thị trường bất động sản Nên bán lúc nào?
Mỗi khi quyết định bán, ai cũng muốn bán cho sớm với giá cao nhất. Thị trường hiện nay là thị trường của người bán “seller’s market,” tức là thời điểm thuận lợi hơn cho người bán, thì quý khách sẽ có cơ hội bán giá cao và bán với tốc độ nhanh chóng. Quang Lam sẽ giúp quý khách nhận diện thời điểm thích hợp và định giá nhà của quý khách sao cho hợp lý nhất theo tình hình thị trường mới nhất.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: CTV, CBC, 680 NEWS, TRREB.