Tiền Hoàn Thuế GST Bổ Sung Vì Đại Dịch Được Cấp Sớm Một Tháng – Quang Lam

Published on April 7, 2020

Tiền Hoàn Thuế GST Bổ Sung Vì Đại Dịch Được Cấp Sớm Một Tháng – Quang Lam
Video Tiền Hoàn Thuế GST Bổ Sung Vì Đại Dịch Được Cấp Sớm Một Tháng
Số tiền hoàn thuế GST tăng thêm cho người có thu nhập thấp lẽ ra được cấp vào tuần thứ nhì của tháng 5 nay sẽ về với người dân Canada sớm một tháng.
Khi chính phủ liên bang đưa ra gói cứu trợ khẩn cấp coronavirus 107 tỷ đô-la, một trong những biện pháp được hứa là khoản trợ cấp đặc biệt một lần cho người dân Canada thông qua hoàn thuế GST vào đầu tháng 5.
Nguồn Báo Thoi Moi