Tiệm Nails, tiệm tóc hoạt động đầu tháng 7 Kế hoạch mở cửa Ontario gồm ba giai đoạn

Published on May 22, 2021

Quang Lam TV – Tiệm Nails, tiệm tóc hoạt động đầu tháng 7 Kế hoạch mở cửa Ontario gồm ba giai đoạn
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Tiệm Nails, tiệm tóc hoạt động đầu tháng 7 – Kế hoạch mở cửa Ontario gồm ba giai đoạn.
2.Tin thị trường bất động sản: Doanh số bán nhà tháng 4 giảm.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: 680 news, cp24.com
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.