Thuế chuyển nhượng đất của Toronto đối với nhà trị giá hơn 2 triệu được đề xuất tăng lên tới 3.5%

Published on February 15, 2021

Team Quang Lam – Thuế chuyển nhượng đất của Toronto đối với nhà trị giá hơn 2 triệu được đề xuất tăng lên tới 3.5%.
Theo một báo cáo tóm tắt ngân sách Toronto, thành phố này có thể thu thêm 18.7 triệu Gia kim tiền thuế trong năm nay — nếu hội đồng thành phố chấp nhận đánh thuế nhà cao cấp.
Các bất động sản trị giá hơn 2 triệu Gia kim hiện đang phải chịu loại thuế chuyển nhượng đất của thành phố với thuế suất 2.5%, ngoài các khoản phí của tỉnh bang. Nhưng những người đề xuất cho rằng nếu thuế suất này được tăng thêm 1% thì thành phố có thể có thêm tiền thuế rất cần thiết cho nhà ở giá rẻ và hệ thống vận tải công cộng.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: Canada Info.