Thông tin cần thiết khi muốn định cư Canada giai đoạn 2021 2023.

Published on June 28, 2021

Quang Lam TV – Thông tin cần thiết khi muốn định cư Canada giai đoạn 2021 2023.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 28 tháng 6 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Thông tin cần thiết khi muốn định cư Canada giai đoạn 2021-2023
2.Tin thị trường bất động sản: Mississauga và Brampton nằm trong số các thành phố hàng đầu ở Bắc và Nam Mỹ
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: insauga.com, Trang Tin Tổng Hợp
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.