Thống kê bất động sản Canada trong đại dịch Covid 19

Published on July 3, 2021

Team Quang Lam – Thống kê bất động sản Canada trong đại dịch Covid 19
Một cuộc thăm dò mới do Ipsos đại diện cho Tập đoàn Zillow thực hiện cho thấy 66% người Canada bị phân vân bởi giá nhà ở và một phần ba số người được hỏi cho biết họ không có khả năng mua nhà mà họ muốn.
Năm mươi bảy phần trăm những người thuê nhà cũng cho biết họ bị buộc phải sống bằng hình thức thuê nhà vì họ không đủ khả năng mua nhà.
Với 2/3 người Canada (64%, giảm 2 điểm so với năm 2019) cho rằng Tiền downpayment là yếu tố quan trọng khi họ quyết định mua nhà. Tuy nhiên để đủ tiền downpayment là vấn đề khó khăn đối với họ
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: 680 news, Trang Tin Tổng Hợp, canadianrealestatemagazine.ca
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.